Cele związane z klejem MA8105 były różne. To niektóre z nich:

Wytrzymałość
– Wysoka wytrzymałość
– Dobre wydłużenie
– Doskonała odporność na zmęczenie
– Twardy jak MA420

Prędkość
~5 min czasu przydatności
~13 min do 0,34 MPa
~15 min do 3,4 MPa
~20 min do 6,8 MPa
Szybki jak MA300

Przyczepność
Wiąże najszerszą gamę podłoży.
Bez podkładu do metali (w tym galwanizowanych)
Klei jak MA8110

Niezawodność
Łatwy w użyciu stosunek mieszania 1:1
Niski zapach
Nie spływa (non-sag)
Poradzi sobie ze złym stosunkiem mieszania
Brak materiałów CMR (substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość)

Wytrzymałość

Energia „pod krzywą” wskazuje ilość naprężeń, które klej może przyjąć przed uszkodzeniem.
„Kruchy” materiał jest bardzo wytrzymały, ale szybko się psuje.
Elastyczny klej nie pęka, ale ma niską odporność na odkształcenia.

MA8105 ma wysoką wytrzymałość i zapewnia doskonałą odporność na odkształcenia, nadając integralność strukturalną i odporność na awarie.

Szybkość sieciowania

Plexus MA8105ma krótszy czas przydatności: 3-6 min.

Szeroka adhezja do materiałów – Aluminium – Stal nierdzewna – Stal stopowa G70 – Stal walcowana CRS – ABS – Polimer zbrojony włóknami FRP – Poliamid (nylon) 6,6 GF Odporność na czynniki zewnętrzne Na mgłę solną – Aluminium – po 1000 godz. utrzymuje się na 90% w stosunku do siły początkowej – Ocynkowane – po 1000 godz. utrzymuje się na 87% w stosunku do siły początkowej Utrzymanie siły a wielkość szczeliny Plastyczny klej, który jest mniej zależny od szczeliny. Do 1mm praktyczne nie zmienia się siłą wiązania. Wytrzymałość w wysokich temperaturach Zapewniają i przyklejają się nawet dwukrotnie silniejsze w wysokiej temperaturze. Doskonała wydajność po wygrzewaniu: 1 godz. @ 200ºC, wytrzymałość zwiększa się od początkowej (aluminium, CRS i ocynkowana stal). Wiarygodność Do różnicy w stosunku mieszania do 20% utwardza się to tych samych właściwości mechanicznych.  


 


Komponenty są zaprojektowane tak, aby dobrze się mieszać, aby zapewnić spójną wydajność. Utwardza się do powierzchni nielepkiej. Brak inhibicji O2, akceptuje malowanie. Spoina nadaje się do szlifowania.


Oprócz Plexus MA8105 istnieją jeszcze MA8110 i MA8120 o dłuższym czasie sieciowania.